תמ"א 38

תיקון 3 לחוק תמ"א 38
ועדת השרים לענייני פנים ושירותים בראשות שר הפנים אלי ישי אישרה את תיקון מספר 3 לתמ"א 38 לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בתאריך 20.05.2012. הדבר נעשה לפי המלצתה של הוועדה לתכנון ובנייה שאישרה את נוסח תיקון מספר 3 לתמ"א 38. תיקון החוק מגדיל את זכויות הבנייה – מאפשר לבנות תוספת של 2.5 קומות במבנים שיחוזקו בפני רעידות אדמה.

במסגרת תיקון 3 לתמ"א ניתן יהיה להוסיף עד 2.5 קומות במבנים שיחוזקו בפני רעידות אדמה. במקום הוספת קומה אחת בלבד עד כה. תיקון 3 מחליף את נספח 2 לתוכנית. תיקון 3 כולל גם אפשרות לקבלת זכויות בנייה במגרש אחר בתמורה לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, מבנים הנמצאים במקומות שבהם ערך הקרקע נמוך.
תיקון זה מטרתו לייצוק תמריץ לקבלנים להשקיע בעסקאות תמ"א 38 ולאנשים פרטיים המעוניינים לחזק את המבנים שלהם. התיקון הופך את עסקאות תמ"א 38 לכדאיות גם בערים מרוחקות ממרכז הארץ, שבהן עד כה נמנעו קבלנים לחבור לעסקאות תמ"א 38 בשל חוסר כדאיות. תיקון מס' 3 מעודד גם הריסת מבנים הזקוקים לחיזוק, כפי שכבר נרשם בשינוי 2 לתמא 38. תיקון 3 מאפשר הקלות נוספות כגון: שילוב זכויות בניה, חריגה מקו בניין וכדומה במטרה לעודד הריסה שהינה אפשרית ועדיפה על חיזוק המבנה מבחינה הנדסית.

תיקון 3 קובע גם נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכוללת חיזוק מבנים, ובנוסף מתן זכויות במגרש אחר במקרים בהם לא ניתן לממש את התוכנית תמ"א 38 בשל מגבלות שונות.

תמ"א 38 – רקע
תמ"א הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. מטרת התוכנית הינה לקבוע הסדרים תכנוניים מתוך מכלול של הסדרים לשם שיפור מבנים וחיזוקם. התוכנית נועדה להציע פתרון ישים לבעלי בניינים משותפים לשם חיזוק מבנים שהוגדרו כבעלי סיכון גבוה להינזק קשות או לקרוס בשל רעידת אדמה. התוכנית לא הביאה לכך שבעלי בניינים פעלו לחיזוק המבנים מאחר שהתוכנית לא העניקה תמריץ מספק לבעלי הדירות.

חקיקה נוספת בנושא שהכילה הטבות מס והקלות בדיני קניין, אף היא לא הצליחה להניע בעלי מבנים משותפים לפעול למען חיזוק המבנים. בנוסף התוכנית לא הצליחה למצוא פתרונות כלכליים למבנים הנמצאים בפריפריה זאת על אף שחלק מאזורים אלו עלולים להימצא בסמוך למוקדי הרעש המסורתיים דוגמת בית שאן, טבריה וקריית גת.

עיקרי תוכנית תמ"א 38 כללו: קביעת הנחיות מפורטות וברורות לחיזוק מבנים במטרה לשפר את עמידותם במקרה של רעידות אדמה, עידוד בעלי דירות לפעול לחיזוק המבנים באמצעות הטבות של תוספות בנייה ופטור ממיסוי מוניציפאלי וממשלתי והטבות ליזמים או קבלנים המאפשר להם תמורת חיזוק המבנה היתר לתוספת זכויות בנייה במבנה הקיים.

במהלך השנים הונהגו על תוכנית זו הסדרים משפטיים וכלכליים נוספים שמטרתם להביא את התוכנית לפועל. בהסדרים המשפטיים החדשים נמנים גם תיקונים בחוקי המקרקעין והמיסים וכן בחוק התכנון והבנייה.

בפועל התוכנית לא הצליחה להניע בעלי דירות לפעול למען חיזוק המבנים. אחת הבעיות הגדולות של תמ"א 38 הוא חוסר העניין של קבלנים בערי פריפריה.

מסתמן שגם התיקון השלישי לתמ"א 38 עדיין אינו מביא את השינוי המיוחל. בתיקון הוגדרו רשויות שבהן תותר הבניה ל- 2.5 קומות, מדובר ברשויות חלשות לעומת רשויות חזקות שבהן מותרת הבנייה לקומה עד קומה וחצי בלבד. לאור ההתייחסויות שהוגשו למועצה על ידי הרשויות יתכן כי המועצה תחליט לא להגביל ערים בנושא תוספת הזכויות, כך שנספח 2 לתוכנית יושמט בעתיד.

המאמר באדיבות עו"ד יהושע ג'אנה