עו"ד מקרקעין, שוקי ג'אנה

פיצול השבח ופריסה

הופנתה אל שוקי ג’אנה , עו”ד ורו”ח בנושא פיצול שבח ופריסה, שאלה שהינה מהותית לכל מי שמבצע עסקה במקרקעין רכש נכס או דירה ונדרש לשלם מס שבח, . השאלה שהופנתה היא האם בני זוג המחזיקים נכס מקרקעין במשותף, ולכל אחד יש חצי מהזכויות בנכס, האם בעת מכירת הנכס, לצורך חישוב שבח המקרקעין ניתן לפצל את השבח בין בני הזוג? ואם כן, כיצד זה מתבצע?

בהלכת ניר יוסף עמ”ה 6/97 נקבע ששבח מקרקעין אינו בגדר “הכנסה” על פי ההגדרה בפקודת מס הכנסה. ומכאן שבני זוג יכולים לבקש שהשבח שעליהם לשלם יחולק בין דווח המס של  האישה לדווח המס של הבעל, ואף לבצע פריסה בהתאם להוראות סעיף 48(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ”ג-1963. פיצול השבח בין בני הזוג וגם פריסת השבח על פני כמה שנים במקום לדווח על כל השבח בשנה אחת ועל בן זוג אחד, מהווים כלים משמעותיים מאוד בעלי יכולת גדולה להפחתת מס שבח.

תנאי בסיסי לנ”ל הוא הגשת דוחות למס הכנסה.

פריסה של מס השבח ניתן לפרוס מתאפשרת לשנים אחורה בהן הנכס היה בידי המוכרים ועד 4 שנים אחורה. המשמעות היא שניתן לפרוס את המס עבור שנת המס בה נמכר הנכס ועוד שלוש שנים אחורה, בהן היה הנכס בבעלות המוכר.  באופן מקביל, יש להגיש דוחות מס הכנסה בגין אותן השנים.

את החישוב ניתן לבקש במשרדי מיסוי מקרקעין עת מגישים שומה עצמית למס שבח, או בהמשך בעת הדווח השנתי לפקיד השומה במס הכנסה. מאחר שכיום הדווח למיסוי מקרקעין הוא מקוון, הרי שאין צורך במילוי טפסים, אלא כל הדווח הוא באמצעות שידור במחשב – דווח מקוון שנעשה בד בבד עם חישוב השומה העצמית למס שבח.

בתאריך 27/5/2018 התפרסמה הנחיית רשות המיסים, ע”י סמנכ”לית בכירה לשומה וביקורת,  בגין תלונה על פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה. להלן לשון ההנחייה :

ישנם מקרים בהם בני זוג מעוניינים לערוך חישוב נפרד על הכנסתם משבח מקרקעין, כך שלכל אחד מבני הזוג ייוחס השבח בהתאם לחלקו בנכס הנמכר.

עד עתה, כאשר הוגשה הצהרה בעת מכירת זכות במקרקעין על ידי בני זוג המוחזקת על ידם בחלקים שווים וכוללת שומה עצמית אחת משותפת, למשרדי מיסוי מקרקעין נערכה במשרדי מיסוי מקרקעין שומה אחת משותפת, ובוצע חישוב אחד של השבח והמס לתשלום.  ובני הזוג היו חייבים לפנות למשרד מיסוי מקרקעין אזורי לשם עריכת שומה נפרדת לכל אחד מהם

בני הזוג היו רשאים לבקש במסגרת הדו”ח השנתי שהגישו למס הכנסה, לפצל את השבח ביניהם ולחשב את המס המגיע מכל אחד מבני הזוג בנפרד. לצורך ביצוע החישוב המפוצל במס הכנסה, נדרש היה לבצע במשרדי מיסוי מקרקעין פיצול של השבח בין בני הזוג בהתאם לחלקם בנכס הנמכר.

במסגרת פעילות רשות המיסים לשיפור השירות לציבור וייעול הליך מיצוי הזכויות בקרב הציבור, שונה תהליך פיצול השבח בין בני זוג, כך שכעת בעת הגשת בקשה לפיצול השבח במסגרת הדוח השנתי למס הכנסה, יבוצע הפיצול ללא צורך בפניה למשרדי מיסוי מקרקעין.

הטיפול בבקשה לפיצול –  בעת הגשת בקשה לפקיד השומה לפיצול שבח מקרקעין בין בני זוג, יפעלו המשרדים כדלקמן:  אם מדובר במכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני זוג בחלקים שווים, הרי שיש שומת שבח אחת משותפת במיסוי מקרקעין. במערכת המחשב של פקיד השומה יוצגו נתוני המכירה כשהם מחולקים באופן שווה בין בני הזוג.  משרדי השומה הונחו לפצל את העסקאות בהתאם לבקשת בני הזוג לפיצול השבח בחלקים שווים, ללא צורך בפניה למשרדי מיסוי מקרקעין.

יודגש, כי במקרה בו מבקשים בני הזוג לפצל את השבח, בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, עליהם לדווח גם על נספח רווח הון לכל אחד מבני הזוג (למרות שכאמור במיסוי מקרקעין יש שומת שבח אחת משותפת). המשמעות היא על כן, שבמקרים אלו, בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, על בני הזוג לדווח על שתי העסקאות בהתאם לחלוקה שבוצעה במשרדי מיסוי מקרקעין. ככל שמסיבה מסוימת לא בוצע פיצול כאמור במיסוי מקרקעין, יש לפנות למשרד מיסוי מקרקעין האזורי

אם מדובר במכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני זוג בחלקים שאינם שווים, משרדי מיסוי מקרקעין יבצעו פיצול של עסקת השבח בין בני הזוג בשתי שומות נפרדות, בהתאם לחלקו של כל אחד מבני הזוג. .

עו"ד מקרקעין ורו"ח שוקי ג’אנה ממליץ שכדאי מאוד להיות מודעים לאפשרויות אלו הואיל ויש בכוחן להפחית מאוד את תשלומי המיסים. אמנם לבצוע פריסה נדרשת מיומנות של בעל מקצוע בתחום, אך הדבר כדאי וחוסך תשלומי מיסים. כידוע ניתן לתקן שומות 3 שנים אחורה, לכן מומלץ לכל מי שמכר נכס מקרקעין וחוייב במס שבח, לפנות לבעל מקצוע ולבדוק האם ניתן לבצע חישוב מס מחדש ולקבל אולי החזרי מס.

אין באמור לעיל להוות חוות דעת, המלצה, ייעוץ או תחליף לייעוץ אישי. שוקי ג’אנה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *