ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי נועד לתת כיסוי במקרה של מצב סיעודי של המבוטח. כיום בתחולת החיים עלתה אנשים רבים מגיעים לגילאים מופלגים והמשמעות היא עלייה בחולים הסיעודיים.

האחריות והטיפול בחולה סיעודי נופלת על כתפי המשפחה, הן מבחינת נטל הטיפול בו והן מבחינת הנטל הכלכלי לאפשר לו איכות חיים וטיפולים מתאימים. ביטוח סיעודי מטרתו לספק פתרון למצב שבו תהפכו להיות במצב סיעודי ולא ליפול נטל על כתפי המשפחה.

סוגי ביטוח סיעודי
כיום ניתן לרכוש ביטוח סיעודי במסגרות שונות, החל מקופות החולים, במקומות עבודה רבים מציעים ביטוח סיעודי קולקטיבי וביטוח סיעודי פרטי. ביטח סיעודי קולקטיבי הוא ביטוח המותאם לאוכלוסייה רחבה ובהתאם לכך תשלומי כפי הביטוח מתחלקים בין כל המבוטחים, התוצאה ש המבוטחים עלולים לקבל סכומי פיצוי נמוכים מאחר שהכספים חולקו בין מבוטחים רבים בו זמנית. ביטוח סיעודי פרטי בניגוד לביטוח סיעודי קולקטיבי התשלום הוא קבוע ואינו מושפע ממצב חולים סיעודיים אחרים. עם זאת ביטוח סיעודי פרטי כולל פרמיה יקרה יותר.

הצהרת בריאות
חברות ביטוח מציעות ביטוח סיעודי, המחייב את המבוטח למלא הצהרת בריאות בטרם החתימה. חברות הביטוח יכולות לסרב לבטח אדם שמצב בריאותו רע. חשוב להצהיר על מצב הבריאות שלכם באופן מלא, החסרת פרטים עלולה להביא לכך שחברת הביטוח לא תשלם לכם בזמן שתזדקקו לכך. חברות הביטוח מציעות ביטוח סיעודי המוגבל למספר שנים – שלוש או חמש שנים. לצד אלו ניתן למצוא ביטוח סיעודי שאינו מוגבל בזמן, וכל עוד המבוטח משלם הוא מבוטח. במקרה של ביטוח לתקופה, לאחר התקופה של הביטוח, אם ירצה האדם לחדש את הביטוח עליו לתת הצהרת בריאות, חברת הביטוח יכולה לשקול לא להמשיך לבטחו אם מצב בריאותו הדרדר או מצבו הבריאותי רע.

מיהו חולה סיעודי?
ישנן שש פעולות בסיסיות שכל אדם צריך לבצע בעצמו: להתלבש, להתרחץ, לאכול, להגיע לשירותים, ולקום וכדומה. אדם שאינו מסוגל בכוחות עצמו לעשות פעולות אלו ונזקק לאדם שיסייע לו נחשב אדם סיעודי. כיום ההגדרה לאדם סיעודי לפי ביטוח לאומי הוא אדם שלא מסוגל לבצע בעצמו 2 פעולות מתוך השישה.

החשיבות של ביטוח סיעודי
הטיפול בחולה סיעודי בהעדר ביטוח סיעודי נופלת על בני המשפחה. ביטוח לאומי מסייע באופן חלקי בטיפול בחולה סיעודי, במתן עזרה של מספר שעות בשבוע, העובד מסייע אמנם עזרה זו לא תמיד מספיקה, וישנם חולים שיש לטפל בהם במהלך כל שעות היום והלילה. עלות של עובד לשם טיפול בחולה סיעודי דורש מדי חודש תשלום של אלפי שקלים. .